Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 201-250
Nr Data W sprawie Typ pliku
201/2016 20.06.2016 przeznaczenia gruntu  położonego w Bolesławcu  przy ul. Staszica  do oddania w dzierżawę na okres  3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
202/2016 20.06.2016 przeznaczenia gruntu  położonego w Bolesławcu  przy ul. Witosa  do oddania w dzierżawę na okres  3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
203/2016 20.06.2016 pdf
204/2016 20.06.2016 pdf
205/2016 20.06.2016 pdf
206/2016 20.06.2016 pdf
207/2016 20.06.2016 pdf
208/2016 20.06.2016 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji i zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną" pdf
209/2016 20.06.2016 udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu najmu  lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy 1-go Maja 8/9  w Bolesławcu pdf
210/2016 20.06.2016 pdf
211/2016 20.06.2016 przyznania nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec pdf
212/2016 23.06.2016 pdf
213/2016 23.06.2016 pdf
214/2016 23.06.2016
 
utraciło moc zarządzeniem nr 185/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2017 r.
 
pdf
215/2016 23.06.2016 pdf
215/1/2016 23.06.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. pdf
216/2016 27.06.2016 oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Kaszubskiej 4 w Bolesławcu pdf
217/2016 27.06.2016 przeznaczenia gruntu  położonego w Bolesławcu  przy ul. B.Prusa  do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
218/2016 05.07.2016 pdf
219/2016 05.07.2016 pdf
220/2016 05.07.2016 pdf
221/2016 05.07.2016 pdf
222/2016 05.07.2016 pdf
223/2016 05.07.2016 pdf
224/2016 05.07.2016 pdf
225/2016 05.07.2016 pdf
226/2016 06.07.2016 pdf
227/2016 06.07.2016 pdf
228/2016 06.07.2016 pdf
229/2016 06.07.2016 pdf
230/2016 06.07.2016 zmiany zarządzenia Nr 295/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie zasad
sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta
Bolesławiec
pdf
231/2016 06.07.2016 pdf
232/2016 06.07.2016 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług dozoru fizycznego – stacjonarnego w obiektach Urzędu
Miasta Bolesławiec: w biurowcu przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 i w ratuszu przy ul. Rynek 41
pdf
233/2016 11.07.2016 pdf
234/2016 11.07.2016 pdf
235/2016 11.07.2016 pdf
236/2016 11.07.2016 pdf
237/2016 11.07.2016 pdf
238/2016 11.07.2016 zmiany zarządzenia Nr 256/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
239/2016 12.07.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
       
241/2016 19.07.2016 zmiany zarządzenia Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości pdf
242/2016 19.0.7.2016 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B.Prusa do oddania w dzierżawę na okres 18 lipca do 18 września 2016 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
243/2016 19.07.2016 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Remont drogi ul. Różana” pdf
244/2016 28.07.2016
zmienione zarządzeniem nr 256/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 sierpnia 2016 r.
pdf
245/2016 29.07.2016 zmian w budżecie miasta na 2016 r. pdf
246/2016 01.08.2016 pdf
247/2016 01.08.2016 pdf
248/2016 01.08.2016 pdf
249/2016 04.08.2016 pdf
250/2016 04.08.2016 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2016-06-22)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2016-06-22 12:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-07 13:07:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki